post@salte-undheim.no | 95 26 99 80

Vi utfører prosjekt med gode løsninger i gårdsrom.

Nedenfor kan du se noen bilder fra tilsvarende prosjekter vi har gjort.