post@salte-undheim.no | 95 26 99 80

Har du behov for å gjort noe med beplantningen i hagen din eller å få lagt ferdigplen, er det noe vi har god erfaring med.

Nedenfor kan du se bilder fra tilsvarende prosjekt vi har gjort.