post@salte-undheim.no | 95 26 99 80

Ønsker du å få laget til en utvendig Peis/Grill, er det noe vi har god erfaring med.

Nedenfor kan du se bilder fra et tilsvarende prosjekt vi har gjort.