post@salte-undheim.no | 95 26 99 80

Vi har gjort mange spennende prosjekter med skifer. Nedenfor kan du se noen eksempler på det.